Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Chopina 17, 34-700 Rabka-Zdrój

 

Zarządzenia

Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju z dnia 11 marca 2020 r. Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., , Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego. Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. zarządza się, co następuje: § 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, zarządzam zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych, zajęć i warsztatów w siedzibie MOK ul. Chopina 17 w galerii „Pod Lilianną” ul. Nowy Świat 1 oraz seansów w Kinie „Śnieżka” ul. Nowy Świat 8, do dnia 25 marca 2020 r. § 2. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie komunikatu na tablicach i słupach ogłoszeniowych, w obiektach MOK oraz na stronie internetowej MOK, Kina „Śnieżka” i FB. § 3. Administracja MOK funkcjonuje w trybie dotychczasowym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 W sprawach pilnych sugeruje się kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres rabkamok@wiknet.pl lub rabkamok@poczta.onet.pl § 4. 1. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe Pracowników. 2. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy, w celu zapewnienia komunikacji i realizacji wyłącznie czynności niezbędnych dla podtrzymania ciągłości działania instytucji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych. 3. W dniach od 12 do 25 marca 2020 r. pracownikom MOK, sugeruje się wykorzystanie urlopów wypoczynkowych lub skorzystanie z przysługującej opieki nad dzieckiem. 4. Dyrektor może pracownikowi polecić: wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, zwanej „Pracą zdalną w domu” . 5. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem COVID-19 oraz udanie się na stosowne badania lekarskie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r. ANEKS do Zarządzenia nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą, wprowadzam zmianę w § 1 Zarządzenia w zakresie czasu trwania zawieszenia działalności na czas nieokreślony, do odwołania. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

Informacje

Liczba wyświetleń: 169
Utworzono dnia: 28.07.2017
Dokument wprowadził:
Joanna Lelek
Dokument wytworzył:
Joanna Lelek
Podmiot udostępniający informację:
mok

Historia publikacji

  • 28.05.2020 10:45, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia
  • 28.07.2017 16:28, Administrator
    Dodanie strony: Zarządzenia